Нумерологія алфавітних систем

25.07.2015

Математика і нумерологія алфавітних систем.

Нумерологічні числа і літери давніх алфавітів.

Букви алфавіту з точки зору лінгвістики є позначеннями фонем, які обумовлені артикуляцією і мають акустичними параметрами, а саме утворюють фонетичний діапазон звуків, які можуть бути вимовлені або сказані допомогою органів мовлення. По суті фонеми людської мови є звуковими хвилями з точки зору фізики, і тому володіють фізичними характеристиками, які підкоряються законам математики, оскільки всякі фізичні явища підпорядковані універсальним математичним законам.

Отже, букви алфавіту можна розглядати не тільки як лінгвістичні символи, але також як математичні знаки, які позначають звукові хвилі. Фактично букви алфавіту можна розглядати як символи фізичних явищ, які володіють математичними величинами, а також співвідносяться з числами в нумерології. Або інакше сказати співвідносяться з числовими величинами, які означають універсальні принципи і глобальні закони, згідно з якими організовано простір світової дійсності.

Кількість букв у різних алфавітах не є однозначним, але в будь-якому випадку алфавітні системи можна розглядати як набори чи комплекти письмових знаків, які позначають звукові акустичні хвилі та фізичні параметри звуків мови, що дозволяє співвідносити букви з числами в нумерології чи інакше сказати з номінальними символами сакральної математики світового простору. Хоча різні алфавітні системи необхідно співвідносити з різними математичними системами числення, які з точки зору нумерології означають різні співвідношення чисел з глобальними законами світобудови, оскільки кожен алфавіт володіє власним індивідуальним набором літер.

Слов’янський алфавіт Кирила та Мефодія має 43 літери, що є унікальним і сакральним числом, оскільки якщо до 43 додати 21, а саме кількість буквених знаків у первісному латинському алфавіті, то вийде 64, що дорівнює кількості гексаграмм в китайському каноні змін І Цзін, який теж є знаковою системою символів пов’язаних з глобальними структурами світового простору.

Детальну інформацію про букви Латинського алфавіту дивіться далі на цій сторінці, а відомості про сакральної сумі 21+43=64 і гексаграмах канону змін І Цзин дивіться на сторінках іншого вебсайту: www.emotions.64g.ru/apf/apf1.htm .

Сакральна сума 21+43=64 є дуже цікавою з точки зору лінгвістики та нумерології, оскільки існує думка про те, що гексаграмми китайської Книги Змін І Цзин є символами якогось дуже стародавнього або невідомого езотеричного алфавіту, а по суті є буквено-числовий системою.

Також зверніть увагу, що число 21 співвідноситься з кількістю ігрових елементів китайського доміно, якщо не вважати повторювані цифрові комбінації. Оскільки 32 ігрових елемента в китайському доміно складаються з 21 кістки з основними комбінаціями цифр від 1 до 5 і одинадцяти додаткових кісток з цифровими комбінаціями, які повторюють деякі основні, а саме 21+11=32.

Крім того, зверніть увагу на суми 21+21+1=43 21+11+11=43, у яких теж присутні сакральні числа, і, зокрема, число 11, яке є основоположним для стародавньої фінікійської писемності, яка має 22 літери (11+11=22), а також для сучасної російської алфавітної системи, яка має 33 літери(11+11+11=33).

А також зверніть увагу, що сакральне число 11 — це тривалість астрономічних циклів сонячної активності.

не Можна стверджувати, що Кирило і Мефодій під час створення слов’янського алфавіту орієнтувалися на сакральні числа та езотеричні знання про нумерологічних законах світового простору, але все ж у результаті вийшло унікальне кількість букв.

Можна припустити, що Кирило і Мефодій обчислювали літери не тільки згідно звуків мовлення в слов’янських мовах, але також враховували календарний період, який називається септуагезима і в даний час відомий в католицькому богослужінні, і тому число букв у слов’янській алфавітній системі вийшло сакральним. А саме септуагезима (septuagesima) — це дев’яте неділю перед Великоднем або третю неділю перед початком Великого Посту. Разом три тижні або 3х7=21 день до Великого Посту плюс шість тижнів або 6х7=42 дні Великого Посту в сумі мають тривалість 21+42=63 дні. Якщо врахувати день Пасхи, то всього календарний період від септуагезимы до Великодня включає 63+1=64 дні, що дорівнює числу гексаграмм китайського канону змін І Цзин.

Отже, Кирило і Мефодій зіставили букви слов’янського алфавіту з шістьма тижнями Великого Посту і днем Пасхи (42+1=43). А латинську алфавітну систему зіставили з трьома тижнями від септуагезимы до Великого Посту (3х7=21), ніж обґрунтували узгодження латинської та слов’янської алфавітів, і затвердили обґрунтованість перекладу Біблії на мови слов’ян.

В даний час літургійні періоди Православної і Католицької церков розрізняються. А саме в Православній Церкві великодній період триває 70 днів: 3 тижні до початку Великого Посту і 6 тижнів Великого Посту, а також одна пристрасна Седмиця, але під час творення слов’янської азбуки в дев’ятому столітті нової ери церковних відмінностей не було.

Крім того, сакральне число 43 співвідноситься з календарним періодом, який відповідає часу від Великої П’ятниці або Розп’яття Господа Ісуса Христа до Вознесіння Господа на сороковий день після Світлого Пасхального Воскресіння. А саме 3 дні від Розп’яття до Пасхального Воскресіння плюс 40 днів до Вознесіння Господа.

В даний час в Латиниці є 26 літер: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, але спочатку латинський алфавіт налічував 21 літери: A B C D E F Z H I K L M N O P Q R S T V X.

Буква Z була виключена в 312 році до н. е .. але в подальшому в 1 столітті до н. е. додано разом з літерою Y для запису слів грецького походження.

До 234 р. до н. е. додана буква G.

В шістнадцятому столітті нової ери додані літери J і U.

А також в сучасну Латиницю додана буква W, яка необхідна для германських мов.

Якщо враховувати, що Кирило і Мефодій створювали слов’янську алфавітну систему в 9 столітті нової ери, то латинський алфавіт в той час мав 23 літери: A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z, серед яких 21 були власними чи інакше сказати оригінальними латинськими, а дві Y і Z були необхідні для запису слів грецького походження. Тому Кирило і Мефодій враховували 21 латинську букву в процесі погодження з створюваним слов’янським алфавітом, та не враховували дві грецькі літери. А саме латинська алфавітна система походить з алфавіту стародавньої Греції, і тому дві грецькі літери не вважалися латинськими.

Грецький алфавіт є основоположним для Латиниці і Кирилиці, і є похідним від стародавньої фінікійської писемності, яку можна бачити в таблиці.

Нумерологія алфавітних систем

У таблиці показані графічні символи і найменування 22 фінікійських букв, а також наведено числові значення, які відповідають стародавньої двенадцатирічня системі математичного числення і відрізняються від сучасної шкали десяткових чисел. А саме знаки X і Y позначають двенадцатеричные числа, які відсутні в сучасній десятковій системі математичного числення, а також відсутні в класичній десяткової нумерології.

Можна припустити, що в стародавній Фінікії існувала двенадцатеричная система числення і нумерологія, в якій було 11 чисел, а саме 22 літери використовували не тільки як алфавітні знаки, але також як числові символи. Перші 11 букв позначали одиниці і наступні 11 букв позначали «десятки», або вірніше сказати «десяток», які відрізняються від одиниць наявністю нуля, хоча нуль як такої в стародавніх числових системах відсутній, оскільки записували літерами.

Про стародавньої фінікійської шкалою математичного числення в даний час нічого не відомо, але є підстави припускати, що в стародавньому світі існували системи числення, в яких було 11 чисел, оскільки фінікійська писемність має 22 літери. А саме в якості актуальної в сучасній математиці і нумерології збереглася тільки десяткова числова система (дев’ять цифр і нуль), яка опосередковано пов’язана з кількістю пальців на руках, а по суті співвідноситься з кількістю клітинок у магічному квадраті, який має три вертикалі і три горизонталі, а саме 3х3=9. Але все ж є факти, які вказують на існування двенадцатирічня (одинадцять цифр і нуль) математичної шкали.

Всі букви фінікійської писемності є приголосними, але ALETH і AIN могли позначати голосні звуки мови.

Греки запозичили фінікійську писемність, але додали голосні букви необхідні для грецької мови, а також зіставили алфавітні символи з десятковою системою числення, що показано в наступній таблиці.

Також у таблиці показані слов’янські літери, які були зіставлені Кирилом і Мефодієм з грецькими алфавітними символами.

Нумерологія алфавітних систем

Як видно в таблиці, класичний алфавіт стародавньої Греції містить 27 букв, що відрізняється від сучасної грецької алфавітної системи, яка має 24 графічних символу. Букви ДИГАММА, КОППА і САМПИ в сучасному алфавіті відсутні, але вони необхідні в класичній алфавітній системі для того, щоб літерні символи могли бути знаками десяткової шкали математичного числення. А саме 27 літер складають три групи, які відповідають одиницям від 1 до 9, десяткам від 10 до 90 і сотням від 100 до 900.

Букви слов’янського алфавіту зіставлені з грецькими алфавітними символами і мають аналогічні числові значення, які утворюють десяткову систему числення.

В даний час для математичних обчислень літерні знаки не використовують, але числові значення букв мають сенс у нумерології. Оскільки букви в словах або іменах людей з точки зору нумерології є не тільки алфавітними символами, але відповідають числам, що дозволяє розглядати не тільки семантичні значення слів та імен, але також металингвистические смисли, які обумовлені нумерологическими значеннями чисел.

Для правильних нумерологічних обчислень необхідно використовувати коректні алфавітні числові матриці, згідно з яким букви співвідносяться з числами.

Однією з правильних і достовірних є числова матриця класичної грецької алфавітної системи, в якій літери відповідають числам десяткової шкали числення. Оскільки 27 літер точно збігаються з 27 осередками, які утворені 9 вертикалями і 3 горизонталями числової матриці, а саме 27 алфавітних символів точно співвідносяться з дев’ятьма нумерологическими числами по вертикалі, а також співвідносяться з трьома горизонталями, які відповідають одиницям, десяткам і сотням.

Для інших алфавітів теж необхідні коректні числові матриці, які дозволяють правильно співвідносити букви з нумерологическими числами.

Якщо кількість букв у якому-небудь алфавіті не відповідає 9 вертикалях і 3 горизонталях матриці десяткових чисел, то можна використовувати інші системи математичного числення, або можна поєднувати букви у клітинках або співвідносити з числами буквосполучення.

Наприклад, 33 букви сучасного російського алфавіту можна співвіднести з матрицею десяткових чисел як показано в таблиці.

Нумерологія алфавітних систем

Показана таблиця відрізняється від алфавітної числової матриці, яка застосовується в сучасній «популярної» нумерології і поширена в окультній літературі, але доцільність застосування тієї або іншої системи обчислень залишається на ваш розсуд.

Інформацію про «популярної» числової матриці літер російського алфавіту дивіться на сторінках іншого сайту: www.numeralgame.64g.ru .

Співвідношення 33 російських букви з 27 осередками у наведеній таблиці встановлені згідно з фонетичним співвідношенням з аналогічними слов’янськими і грецькими алфавітними символами.

Темним кольором позначені літери, які мають безперечні аналогії.

Червоним кольором позначені літери мають передбачувані аналогії.

Позиції червоних літер у таблиці встановлені згідно з наступними принципами.

Йотированные і відповідні нейотированные голосні букви об’єднані.

Буква И розташована між І і Ї, де поставлена у відповідність з грецької ТЕТА і слов’янської ФІТА.

Буква Ж поставлена у відповідність з грецької ДИГАММА та слов’янської ЗЕЛО.

Букви Ш і Щ поставлені у відповідність з грецькими КСІ і ПСІ.

Твердий і м’який знаки поставлені у відповідність з грецькою буквою ОМЕГА.

Букви Б і В об’єднані, оскільки відповідні слов’янські БУКИ і ВЕДИ походять від однієї грецької БЕТА.

насправді необхідно враховувати співвідношення букв з акустичними параметрами звуків мови для того, щоб алфавітні символи могли бути правильно співвіднесені з числовими величинами, які означають універсальні фізичні та математичні закони, згідно з якими організовано світовий простір. А показана таблиця є лише передбачуваним порівнянням сучасного російського алфавіту з числовий нумерологічної матрицею класичної грецької алфавітної системи.

Інше передбачуване співвідношення сучасних російських букв з числами і буквами грецького алфавіту дивіться на сторінках цього веб-сайту в розділі, який називається букви богів .

Аналогічно букви інших мов і алфавітів можуть бути співставлені з класичної грецької алфавітній матрицею, якщо це необхідно для обчислення числових значень і аналізу металінгвістичних смислів слів і імен у контексті нумерології.

Наприклад, в англійській мові в число алфавітних символів може бути включено буквосполучення SH і зіставлено з літерою слов’янської Ш. У підсумку 26 англійських букв плюс буквосполучення SH можуть бути співставлені з 27 осередками класичної грецької алфавітній матриці та цифр десяткової системи математичного числення.

Англійський алфавіт походить з латинської алфавітної системи, в якій для позначення чисел або інакше сказати римських цифр в давнину використовувалися лише деякі літери, а саме IVXLCDM. Але можна співвідносити латинські букви і буквосполучення з класичної алфавітній матрицею стародавньої Греції для обчислення числових значень слів та імен.

Або 21 букву початкового латинського алфавіту можна співвідносити з числовий матрицею, яка утворена числами вісімковій системи математичного числення, що показано в наступній таблиці.

Нумерологія алфавітних систем

Показана матриця має сім вертикалей, які відповідають числам від 1 до 7, а також три горизонталі, які відповідають ступеням чисел, або інакше сказати одиниць, десятків і сотень.

Десятки і сотні в контексті вісімковій системи математичного числення не мають спеціальних назв.

Сім чисел вісімковій системі числення у наведеній матриці зіставлені з символами планет, які в контексті астрології співвідносяться з сімома днями тижня.

По суті вісімкову шкалу математичного числення, а також 21 букву початкового латинського алфавіту можна розглядати як астрологічну систему, оскільки числа і алфавітні символи відповідають планет в астрології.

Крім того, у таблиці показані 22 літери єврейської алфавітної системи, а також вказані імена і числові значення, згідно з яким єврейські літери утворюють так званий кабалистический алфавіт.

Числові значення єврейських літер відповідають десятковою шкалою математичного числення, але розташовані в межах числової матриці вісімковій системі числення, що дозволяє бачити протиріччя чи інакше сказати дисонанси чисел. А також дозволяє бачити відсутність точних і коректних співвідношень єврейської алфавітної системи з символами астрологічних планет, які по суті є тотожними семи чисел вісімковій системі числення, і тому можна розглядати зв’язку кабалистического алфавіту з планетами як недостовірні.

А саме в контексті окультної доктрини каббали можна знайти погодження 22 кабалістичних букв з планетами в астрології. А також в окультній літературі можна знайти погодження 22 старших арканов ворожильних карт Таро з кабалістичними літерами і астрологічними планетами, але це не є коректним з точки зору астрології та нумерології. Оскільки в показаної числовий алфавітній матриці можна бачити, що літери кабалистического алфавіту, а також старші аркани карт Таро не володіють точними і коректними співвідношеннями з вісімковими числами, а по суті не можуть бути поміщені у 21 клітинці показаної числової матриці, і тому не можуть бути співставлені з астрологічними планетами.

насправді 22 літери єврейського алфавіту є похідними з алфавітних символів арамейської мови і фінікійської писемності, які відповідають двенадцатирічня системі числення, і тому співвідношення з десятковими або вісімковими числами є недостовірними з точки зору нумерології.

Є інформація про те, що в давнину існував єврейський алфавіт має 27 графічних знаків, які можна точно співвіднести з числовий матрицею грецької алфавітної системи, і в результаті єврейські букви можуть бути узгоджені з дев’ятьма десятковими числами класичної нумерології. Але 22 літери сучасного єврейського алфавіту, а також літерні символи каббали необхідно співвідносити з числами двенадцатирічня системи числення.

А також 33 літери сучасного російського алфавіту необхідно співвідносити з числами двенадцатирічня системи числення, оскільки співвідношення з десятковими числовими знаками є недостовірними з точки зору нумерології.

Щоб оперувати двенадцатирічня системою числення, необхідно до ряду натуральних чисел від 1 до 9 додати дві додаткові цифри, що незвично для математики і нумерології, але є істотним з точки зору глобальних математичних законів, згідно з якими організовано простір світової дійсності. Оскільки відповідно 11 числах двенадцатирічня системи числення можна бачити числові закономірності, які не приймаються в увагу в класичній десяткової математики та нумерології.

В даний час в США та Великобританії існує «двенадцатеричное товариство», а саме The Dozenal Society of America або The Dozenal Society of Great Britain, де для позначення десятій цифри використовують римський символ Х, а одинадцяту цифру позначають перевернутим і дзеркально відбитим символом десяткового числа 3, що фактично відповідає графічним зображенням букв TAV і SHIN стародавньої фінікійської писемності. Але також для запису чисел двенадцатирічня системи математичного числення можна використовувати букви сучасного російського алфавіту. Чи можна використовувати графічні символи. які показані на сторінках мого іншого вебсайту www.phantomgallery.64g.ru .

На наступній сторінці докладно розглянута двенадцатеричная нумерологічна система сучасного російського алфавіту, а також показано геометричні співвідношення букв у словах та іменах, тобто йдеться про гематрії або про геометрії слів в нумерології .

Також на дев’яти сторінках у цьому розділі сайту дивіться інформацію про езотеричні смисли імені та прізвища, сучасні російські букви і термін гематрія в каббалі, параметри алфавіту і правила лінгвістичних головоломок, нумерологічні числа людської мови і числові значення англійської мови.

Короткий опис статті: грецькі цифри Показані таблиці букв давніх алфавітів з нумерологическими числами різних систем числення. числові значення математичного числення числа символи таблиці алфавіт час десяткової матриці

Джерело: нумерологія алфавітних систем

Також ви можете прочитати